کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

هرمزگان
برگزار کننده نام برنامه زمان
کتابخانه عمومی خلیج فارس قشم کلاس پرورش خلاقیت ویژه کودکان ۱۰ شهریور    ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی خواجه نصیر طوسی شهرستان رودان جمع خوانی با محوریت ماه محرم ۱۰ شهریور   ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی آل طاها بیکاه شهرستان رودان جمع خوانی ۱۰ شهریور   ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی فرزانگان کوشه شهرستان قشم کارگاه پرورش خلاقیت ۱۰ شهریور   ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) رودان کلاس نقاشی ۱۰ شهریور   ساعت ۸:۳۰
کتابخانه عمومی شهید منصور اسفندی شهرستان بندرعباس نشست معرفی کتاب با محوریت ماه محرم ۱۰ شهریور ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی صدف روستای سلخ شهرستان قشم کلاس روخوانی قرآن کریم ۱۰ شهریور    ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ملا مصبح روستای لافت شهرستان قشم کلاس آموزش قرآن کریم ۱۰ شهریور    ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی سبز اندیشان  روستای دولاب شهرستان قشم کلاس آموزش کاردستی ۱۰ شهریور    ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی محمد رسول الله(ص)  روستای خالدین شهرستان قشم قصه گویی ۱۰ شهریور    ساعت ۱۸
کتابخانه عمومی صدف روستای سلخ شهرستان قشم نشست جمع خوانی قران ۱۱ شهریور   ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی ملا مصبح ر وستای لافت شهرستان قشم کلاس آزمایش های مهیج ۱۱ شهریور   ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شهدای بندملا شهرستان رودان مسابقه نوحه خوانی ویژه ایام محرم ۱۱ شهریور   ساعت ۹
کتابخانه عمومی علامه حلی زیارتعلی شهرستان رودان کلاس طراحی ۱۱ شهریور   ساعت ۹
کتابخانه عمومی علی ابن ابیطالب(ع) درگهان شهرستان قشم قصه گویی ۱۱ شهریور    ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی بنی معین روستای گورزین شهرستان قشم قصه گویی ۱۱ شهریور    ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی علی ابن ابیطالب(ع) درگهان شهرستان قشم کلاس اوقات فراغت ۱۱ شهریور    ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی رسالت روستای گوران شهرستان قشم کلاس آموزش کاردستی ۱۱ شهریور    ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) دوربنی شهرستان قشم جمع خوانی ۱۱ شهریور    ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی خلیج فارس قشم کلاس نقاشی روی بوم ۱۱ شهریور    ساعت ۱۸
کتابخانه عمومی محمد رسول الله(ص)  روستای خالدین شهرستان قشم جمع خوانی ۱۱ شهریور    ساعت ۱۸
کتابخانه عمومی آل طاها بیکاه شهرستان رودان نشست معرفی کتاب با موضوع ایام ماه محرم ۱۲ شهریور   ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) رودان کلاس آموزش قرآن کریم ۱۲ شهریور   ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی صدف روستای سلخ شهرستان قشم کلاس روخوانی قرآن کریم ۱۲ شهریور   ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شهید منصور اسفندی شهرستان بندرعباس جمع خوانی کتاب «من خدمتکار شاه انگلیس بودم» ۱۲ شهریور ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی بنی معین روستای گورزین شهرستان قشم کلاس آموزش تجوید قرآن کریم ۱۲ شهریور    ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی خلیج فارس قشم نشست پرورش خلاقیت ویژه کودکان ۱۲ شهریور    ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی علی ابن ابی طالب(ع) درگهان شهرستان قشم کلاس آموزش تایپ ۱۳ شهریور   ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی صدف  روستای سلخ شهرستان قشم جمع خوانی قرآن کریم ۱۳ شهریور   ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی امام خمینی(ره) رودان جمع خوانی به مناسبت ایام محرم ۱۳ شهریور   ساعت ۹:۳۰
کتابخانه عمومی شهدای بندملا شهرستان رودان نشست کتاب خوان ۱۳ شهریور   ساعت ۸
کتابخانه عمومی آل طاها بیکاه شهرستان رودان کلاس نقاشی به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم ۱۳ شهریور   ساعت ۹
کتابخانه عمومی علامه حلی زیارتعلی شهرستان رودان کارگاه پرورش خلاقیت ۱۳ شهریور   ساعت ۹
کتابخانه عمومی علامه مجلسی جغین شهرستان رودان قصه گویی ۱۳ شهریور   ساعت ۹
کتابخانه عمومی خلیج فارس قشم قصه گویی ۱۳ شهریور    ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی بنی معین  روستای گورزین شهرستان قشم کلاس آموزش کاردستی با چوب بستنی ۱۳ شهریور    ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی سبز اندیشان دولاب شهرستان قشم کلاس پرورش خلاقیت ۱۳ شهریور    ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی رسالت  روستای گوران شهرستان قشم قصه گویی ۱۳ شهریور    ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی محمد رسول الله(ص)  روستای خالدین شهرستان قشم کلاس آموزش نقاشی ۱۳ شهریور    ساعت ۱۸
کتابخانه عمومی شهدای بندملا  شهرستان رودان کلاس نقاشی به مناسبت ایام ماه محرم ۱۴ شهریور   ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی محمد رسول الله(ص) روستای خالدین شهرستان قشم ویژه برنامه پنجشنبه های خلاق ۱۴ شهریور   ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ملا مصبح  روستای لافت شهرستان قشم قصه گویی ۱۴ شهریور   ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی فرزانگان کوشه شهرستان قشم قصه گویی ۱۴ شهریور   ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی علامه مجلسی جغین شهرستان رودان کلاس نقاشی به مناسبت ایام ماه محرم ۱۴ شهریور   ساعت ۹
کتابخانه عمومی خواجه نصیر طوسی شهرستان رودان قصه گویی به مناسبت ایام ماه محرم ۱۴ شهریور   ساعت ۹
کتابخانه عمومی بنی معین روستای گورزین شهرستان قشم کلاس اوقات فراغت ۱۴ شهریور    ساعت ۱۱
کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) دوربنی شهرستان قشم کارگاه پرورش خلاقیت ۱۴ شهریور    ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی شهدای بندملا  شهرستان رودان جمع خوانی به مناسبت ایام ماه محرم ۹ شهریور   ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی آل طاها بیکاه  شهرستان رودان جمع خوانی ۹ شهریور   ساعت ۹
کتابخانه عمومی علامه حلی زیارتعلی شهرستان رودان کلاس نقاشی ۹ شهریور   ساعت ۹
کتابخانه عمومی خلیج فارس ن قشم کلاس نقاشی روی بوم ۹ شهریور  ساعت ۱۸
کتابخانه عمومی علی ابن ابیطالب(ع) درگهان شهرستان قشم نشست کتاب خوان ۹ شهریور    ساعت ۱۰
کتابخانه عمومی صدف روستای سلخ شهرستان قشم کلاس نقاشی ۹ شهریور    ساعت ۱۶
کتابخانه عمومی سبز اندیشان روستای دولاب شهرستان قشم جمع خوانی ۹ شهریور    ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی رسالت روستای گوران شهرستان قشم کلاس آموزش نقاشی ۹ شهریور    ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی ملا مصبح  روستای لافت شهرستان قشم مسابقه نقاشی ۹ شهریور    ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی رسول اکرم(ص) دوربنی شهرستان قشم جمع خوانی ۹ شهریور    ساعت ۱۷
کتابخانه عمومی محمد رسول الله(ص)  روستای خالدین شهرستان قشم نشست کتاب خوان ۹ شهریور    ساعت ۱۸
کتابخانه عمومی بنی معین روستای گورزین شهرستان قشم جمع خوانی ۹ شهریور  ساعت ۱۱

  • منبع خبر : نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور