برنامه کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان در هفته دوم شهریورماه ۰۹ شهریور ۱۳۹۸

برنامه کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان در هفته دوم شهریورماه

کتابخانه‌های عمومی استان هرمزگان در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸، با برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی، پذیرای اعضاء و علاقه‌مندان کتاب و کتابخوانی هستند.

جزیره هرمز
چیزی یافت نشد !